Ajankohtaista

Darekon investoi tuotantokoneisiin ja tietoturvaan

Kysynnän voimakas lisääntyminen on ajanut Darekonin nopeisiin toimenpiteisiin kapasiteetin kasvattamiseksi. Haapaveden tehtaalle on investoitu kokonaan uuteen pintaliitoslinjaan. Verkkorikollisuuden ja etätöiden kasvu puolestaan ovat antaneet aiheen päivittää tietoturvakäytänteitä.

Koronatilanne on jatkunut rauhallisena kaikilla Darekonin neljällä tehtaalla. Toiminta on uuden normaalin mukaista ja kukaan ei ole toistaiseksi sairastunut koronavirukseen. Tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti ja kaikessa toiminnassa mennään terveys edellä, se on tärkeintä. Sairastumisiin on varauduttu ja tehty tarkat toimintasuunnitelmat.

Kysynnässä voimakasta kasvua

Tehohoitopaikkojen voimakas lisääminen ja muu sairaanhoidon kasvanut tarve maailmalla on näkynyt Darekonilla tiettyjen tuotteiden kysynnän voimakkaana kasvuna.
– Pandemia on aiheuttanut meillä tiettyjen tuotteiden kysynnän räjähdysmäisen kasvun, sanoo Haapaveden tehtaanjohtaja Antti Järviluoma. – Jos yhden tuotteen vuotuinen tuotantomäärä on ollut esimerkiksi 20 000 kappaletta, pitäisi sama määrä valmistaa nyt kolmessa kuukaudessa. Tämä kertoo asian mittasuhteesta.
Uuden tilanteen edessä ei aikailtu. Päätös uuden tuotantolinjan investoinnista syntyi nopeasti ja uusi linja saatiin tuotantokuntoon toukokuun alussa. Investointi käsittää ladontakoneen ja juotosuunin lisäksi pastanpainokoneen, optisen tarkastusaseman ja selektiivijuotoskoneen. Uusi linja lähes kaksinkertaistaa tehtaan pintaliitostuotannon kapasiteetin.
– Olemme eturintamassa pandemian vastaisessa taistelussa – arvokkaassa ja tärkeässä asemassa, jatkaa Järviluoma. – Henkilöstö ymmärtää tilanteen ja on hyvin sitoutunutta. Uuden linjan hankinta ja pystyttäminen onnistui ennätysmäisen nopeasti. Eri puolilta Eurooppaa tulleiden koneiden normaali toimitusaika on 10–12 viikkoa, mutta nyt saimme laitteet ”ohituskaistalla” muutamassa viikossa.
Uusien laitteiden myötä Haapavedellä on tarvittu myös uutta henkilökuntaa. Nykyistä reilun sadan henkilön vahvuutta on lisätty ja lisätään noin 10–15 henkilöllä. Haapavedelle tehdyn investoinnin kokonaisarvo on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Etätyö vaatii tietoturvan hallintaa

Kannettavien tietokoneiden VPN-käyttö on ollut rutiinia Darekonilla jo entuudestaan, mutta etätyön voimakas lisääntyminen on tuonut uusia käytänteitä. Näitä ovat esimerkiksi kannettavien koneiden levyjen kryptaaminen sekä 2-vaiheinen tunnistautuminen, MFA (Multi-factor authentication).
– Kyberrikolliset ovat ongelma kaiken kokoisissa yrityksissä ja erilaiset tietomurtoyritykset ovat lisääntyneet selvästi viime aikoina, sanoo Darekonin järjestelmäkehityksestä vastaava asiantuntija ja johtaja Pertti Mäkinen. – Jokaisella on vastuu, ettei anneta maaperää rikollisille. Pitää tehdä se mitä on tehtävissä.
– Jos varas vie kannettavan auton takapenkiltä, ei hän saa käsiinsä koneen kryptatun levyn sisältöä. Jos koneen onnistuisi käynnistämään, tulee siitä tieto IT-tukipalveluun, joka voi tyhjentää koneen sisällön. MFA puolestaan estää esimerkiksi sähköpostitilin kaappaamisen, kun kirjautuminen pitää vahvistaa toista kanavaa tulleella koodilla.

Hoidetaan oma leiviskämme

Mäkisen mielestä sähköpostia käytetään edelleen liikaa tärkeiden tietojen lähettämiseen. Verkkorikollisilla on riittävästi keinoja päästä lukemaan sähköposteja kuin avointa postikorttia. Vaikkapa ryhmätyötilojen kautta voidaan tuotehallintaan rakentaa asiakaskohtaiset kanavat, joiden kautta kommunikointi ja tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa helposti ja paljon turvallisemmin.
– Meillä ei ole mahdollisuutta odottaa ja katsoa miten isot toimivat, jatkaa Mäkinen. – Haluamme hoitaa oman leiviskämme, emme levitä vahingollista sisältöä ja turvaamme oman toimintamme. Kysymys on asenteesta ja huolellisuudesta. Kun tulemme kaupungilta, pesemme kätemme. Tiedostamme riskit ja toimimme sen mukaisesti.

Darekon nostaa valmiuttaan poikkeavan tilanteen kohtaamisessa

Maailma on sekaisin, mutta elämä jatkuu. Haluamme informoida ja rauhoittaa kaikkia sidosryhmiämme ja kerromme tässä lyhyesti Darekonin kuulumisia julkaisupäivänä.

Uutisointi eri medioissa tuottaa hetkittäin lähes apokalyptisen tunnelman, ja haluammekin korostaa varautumisen merkitystä. Darekon noudattaa tarkasti kaikkia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Tehtaat toimivat normaalisti

Tilanne on kaikkiaan rauhallinen ja käytännössä koko Darekonin henkilökunta on töissä. Etätöitä on lisätty siinä määrin kuin mahdollista.

Rahtiliikenne toimii varsin normaalisti, eikä materiaalipula ole haitannut tuotantoa. Tässä suhteessa mahdollisiin tuleviin ongelmiin on varauduttu jo useiden viikkojen ajan. Joissakin toimituksissa Kiinasta on ollut viiveitä, mutta Darekonin omat puskurivarastot ovat kattaneet useimmat puutteet. Muutamissa tapauksissa on turvauduttu paikallisiin täydennyshankintoihin.

Darekonin materiaaliosasto tekee jatkuvasti paljon töitä varmistaakseen materiaalien saamisen aikataulujen mukaisesti. Samalla on tehty muita toimenpiteitä, kuten ryhdytty kasvattamaan varastomääriä, jotta mahdolliset tulevat häiriöt voidaan minimoida.

Osaava henkilökunta tuo joustoa

”Merkittävä osa komponenteista ja muusta materiaalista tulee meille Kiinasta ja muualta Kauko-Idästä ja sieltä tulee tavaraa koko ajan”, sanoo Darekonin Haapaveden tehtaanjohtaja Antti Järviluoma. ”Ohutlevykappaleita, erikoispinnoituksia, ruiskuvalukappaleita ja muita mekaanisia osia toimittavat suomalaiset yhteistyökumppanit puolestaan näyttävät tekevän parhaansa toimittaakseen tilaukset täsmällisesti.”

”Ammattitaitoinen ja moniosaava henkilökuntamme puolestaan varmistaa mahdollisten tulevien poissaolojen haittojen minimoimisen. Henkilöt pystyvät siirtymään tuotannossa joustavasti tehtävästä toiseen tilanteen mukaan. Työn kierto on meillä aivan tavallista myös normaaliaikojen kiiretilanteiden hallinnassa ja nyt henkilökunnan kanssa on pyritty varautumaan poikkeuksellisiin tilanteisiin.”

Ei vapaata pudotusta näköpiirissä

Darekonin asiakasyritykset pyrkivät toimimaan normaaliin tapaan, eivätkä ole toistaiseksi peruneet tilauksia. Joidenkin yritysten kohdalla vallitseva tilanne on jopa aiheuttanut kysynnän kasvua ja tilausmäärien kasvattamista. Mikäli kumppaneiden tuotantolaitoksia pysähtyy tulevaisuudessa, näkyy tämä luonnollisesti myös Darekonin toiminnassa.

”Materiaaliketjujen hallinta ja tuotannon ennustettavuus on nyt entistäkin vaikeampaa ja samalla tärkeämpää”, sanoo Darekonin myyntijohtaja Petri Kettunen. ”Lyhyellä tähtäimellä tapahtuviin kysynnän muutoksiin vastaaminen on nyt tavallista haastavampaa. Käymme asiakkaidemme kanssa säännöllistä ja luottamuksellista keskustelua mahdollisista muutoksista ja toivomme asiakkailta yhteydenottoja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muutostarpeiden ilmetessä.”

”Darekonin vahva taloudellinen asema on tässä tilanteessa erityisen merkityksellinen toimintaa turvaava tekijä. Säännöllinen kassavirta on oleellinen asia, mutta vahva talous antaa paremmat mahdollisuudet ehkä tarvittavien järjestelyiden toteuttamiseen.”

Paikallisesti on helpompaa toimia

Vallitseva tilanne on uusi ja sillä on vaikutuksia globalisaation kehittymiseen pitkällä tähtäimellä. Darekon on pitänyt toimintansa Itämeren alueella ja puhunut aikaisemminkin monista eduista, joita lyhyet fyysiset ja kulttuurilliset välimatkat tuovat.

”Olemme halunneet tarjota kumppaneillemme stabiilia, helposti hallittavaa ja ennustettavaa toimintaympäristöä”, jatkaa Kettunen. ”Asiakkaan kannattaa katsoa kriittisesti oman toimitusketjunsa toimintaa ja miettiä muitakin asioita kuin tuotteen kappalehintaa vapaasti kaukomailla. Ketjun kyky käsitellä poikkeavia tilanteita on yksi keskeinen tekijä.”

”Jos nämä asiat tai vallitseva tilanne herättävät ajatuksia, olen mielelläni valmis keskustelemaan tarkemmin. Vaikka fyysiset tapaamiset ovat juuri nyt pannassa, voimme tavata virtuaalisesti vaikka heti – esimerkiksi Teams-palaverin kautta. On hyvä toimia pian, jos ajatukset koskevat esimerkiksi ensi vuotta. Ei ole aikaa odotella, että poikkeustilanne menee ohi. Käydään pöytään heti, jos ajatuksia herää.”

Darekon jatkaa kehittymistään ja kannattavaa kasvuaan

Päättynyt vuosi 2019 merkitsi Darekonille yhden merkkipaalun saavuttamista, kun yhtiön liikevaihto ylitti 50 miljoonaa euroa. Kasvu ei kuitenkaan ollut Darekonille itsetarkoitus, vaan seurausta kannattavan liiketoiminnan kehittymisestä ja asiakkaiden luottamuksesta.

Darekon-konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvoi yli 10 prosenttia ja päätyi 47,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna vahva kehitys jatkui vakaana ja lähes yhtä voimakkaana, päätyen runsaan seitsemän prosentin kasvuun ja 51 miljoonaan euroon.

Darekon etenee harkiten

– Suomen elektroniikkateollisuuden ja ennen muuta asiakkaidemme hyvä menestyminen on auttanut meitä etenemään suunnitelmiemme mukaisesti ja kehittämään liiketoimintaamme, sanoo Darekon Oy:n toimitusjohtaja Kai Orpo.

– Liikevaihtomme kehittyi budjettikehyksen mukaisesti, liikevoitto päätyi 2,6 miljoonaan euroon ja yhtiön omavaraisuusaste on hyvällä 48 prosentin tasolla. Henkilökunnan määrä kasvoi kuluneena vuonna 24 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 315 henkilöä.

Hyvä vakavaraisuus antaa Orpon mukaan yhtiölle vahvan selustan kestää suhdanteita sekä investoida suunnitelmien mukaisesti toiminnan kehittämiseen myös jatkossa. Kuluneen vuoden investoinnit olivat pääsääntöisesti jatkuvaan toimintaan liittyviä.

Mainittavia päättyneen vuoden tapahtumia olivat esimerkiksi Savonlinnan yksikön muuttaminen Savonrannan taajamasta entistä parempiin ja logistisesti toimivampiin tiloihin Savonlinnan keskustaan sekä Klaukkalan tehtaan robotisoitujen hitsaus- ja tiivistyslinjojen valmistuminen täyteen tuotantotehoon.

Klaukkala kasvoi voimakkaasti

Klaukkalan tehdas on Darekonin monitoimitalo, ohutlevykonepaja ja elektroniikkalaitteiden loppukokoonpanoa tekevä yksikkö. Lisäksi siellä tehdään monipuolista suunnittelua ja yksikkö toimii konsernin logistisena keskipisteenä. Koteloiden ja kaappien valmistuksessa käytetään robotisoitua hitsauslinjaa ja robotisoitua silikonitiivisteiden pursotustekniikkaa, joihin on investoitu vuosina 2018 ja 2019.

– Viime vuosi oli meille sikäli haasteellinen, että yksikkömme liikevaihto kasvoi reilusti yli 30 prosenttia, sanoo Klaukkalan tehtaanjohtaja Pekka Antikainen. – Viime vuonna myös rekrytoimme Klaukkalaan yli 10 henkilöä ja meillä on edelleen tarve rekrytoida puolenkymmentä henkilöä lisää.

– Robotisoitu hitsaaminen ja tiivisteiden valmistus ovat nyt täydessä iskussa, mutta niissä on edelleen kapasiteettia kasvattaa tuotantomääriä. Ajanmukainen levytyökeskus-järjestelmämme muodostaa perustan ohutlevytuotannollemme ja sitä täydentävät huipputarkka ja monipuolinen laserleikkuri, sekä kattava valikoima erilaisia särmäyspuristimia, prässejä ja muita tuotantokoneita.

Ekologisuus ja ihmiset

Darekon on siirtynyt käyttämään 100-prosenttisesti tuulella tuotettua sähköä. Materiaalien kierrätys on viety mahdollisimman pitkälle ja sitä kehitetään jatkuvasti edelleen. Energiatehokkuus ohjaa investointeja ja kaikkea toimintaa. Digitaalisuuden kehittämiseen panostetaan voimakkaasti.

– Darekonin merkittävin voimavara ovat ihmiset, sanoo Orpo. – Jatkuva oppiminen on jo pitkään ollut yksi tärkeimmistä Darekonin arvoista. Se on syy siihen, että Darekon vuodesta toiseen kehittyy ja pystyy tyydyttämään asiakkaidensa ja muun yhteisönsä tarpeet.

Darekonin vuosi 2018

Darekonin liikevaihto nousi viime tilikaudella 10 % ollen 47,6 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa omavaraisuusasteen ollessa 44,0 prosenttia. Henkilökuntaa oli keskimäärin 291.

Darekonin vuosi 2018 täytti vuodelle asetetut odotukset. Kuluvan tilikauden aikana Darekonin toiminnan odotetaan kasvavan ja kannattavuuden pysyvän nykyisellä tasolla. Merkittävimmät investoinnit tulevat olemaan robotteihin, elektroniikan tuotantolaitteisiin ja digitaalisten järjestelmien kehittämiseen.

Darekon noteerattu Euroopan dynaamisten kasvuyritysten listalla

Darekon on valittu Euroopan  1000 dynaamisen kasvuyrityksen listalle 19 muun suomalaisen yrityksen kanssa.

Lontoon pörssin teettämässä raportissa on listattu tuhat nopeimmin kasvavaa pientä ja keskisuurta yritystä 28 EU-maassa. Valintakriteerinä ei ole pelkästään nopea kasvu kolmen viime vuoden aikana vaan myös erinomainen suoritus omalla liiketoiminta-alueellaan.  Lisäksi yrityksien piti olla yksityisiä ja EU – maissa rekisteröityjä, joiden liikevaihto on 20 – 300 miljoonaa euroa.

Koko artikkeli Talouselämässä on luettavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/euroopan-dynaamisten-kasvuyritysten-listalle-ylsi-20-suomalaista/tisTBgLC

Darekonin vuosi 2017

Darekonin liikevaihto nousi viime tilikaudella 4 % ollen 43,1 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa omavaraisuusasteen ollessa 42,0 prosenttia.

Darekonin vuosi 2017 oli suunnitelmien mukainen. Konsernirakennetta yksinkertaistettiin. Darekon Group Oy vastavirtafuusioitiin Oy Darekon Ltd:iin 31.8.2017. Yhteistyötä syvennettiin nykyisten asiakkaiden kanssa ja uusia asiakkuuksia hankittiin.

Kuluvan tilikauden aikana Darekonin toiminnan odotetaan kasvavan ja kannattavuuden pysyvän nykyisellä tasolla. Merkittävimmät investoinnit tulevat olemaan Klaukkalan tehtaan robotteihin sekä muilla tehtailla elektroniikan tuotantolaitteisiin ja IT-järjestelmien kehittämiseen.

Darekonilla on tehtaat Haapavedellä, Klaukkalassa, Savonrannassa sekä Gdanskissa. Keskimääräisen henkilökunnan määrä nousi 287:een.

Lue uusimmat asiakaslehtemme.

Asiakaslehti 2020
Asiakaslehti 2019
Asiakaslehti 2018
Asiakaslehti 2017
Asiakaslehti 2016
Asiakaslehti 2015
Valikko