Ajankohtaista

Darekon jatkaa vakaata kehitystään

Darekonin toiminta vuonna 2023 on palannut vakaalle kehityspolulle edellisen vuoden toimintaa leimanneiden häiriötekijöiden jälkeen. Darekon-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 87,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 vastaavat luvut olivat 85,6 M€ ja 1,6 M€.

Elektroniikkakomponenttien toimitusajat ovat palanneet normaaleiksi – ja tämän uskotaan pienentävän yhtiön varastoja. Konsernin liikevoittoprosentti oli viime vuonna 4,8%, omavaraisuusaste 36% ja henkilökunnan määrä 490 henkilöä vuoden 2023 lopussa. Henkilökunnan kasvu 40 henkilöllä tapahtui pääosin Haapaveden tehtaalla.

Hyvä perusta tulevaisuuteen

Darekon-konsernin rakennetta on muokattu viime vuosina ja nykyinen rakenne; kolme elektroniikkatehdasta (Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa) sekä kaksi mekaniikkatehdasta Suomessa antavat hyvän pohjan tulevaisuuteen. Haapaveden tehtaan tuotantotilojen 1 200 m 2 :n laajennus on valmistumassa ja samassa yhteydessä otetaan käyttöön 120 kWp:n aurinkovoimala tehtaan katolla.

Runsaat kaksi vuotta sitten hankittujen Darekon AB:n ja Premec Oy:n integroinnit konsernin toimintaan ovat edenneet hyvin. Konsernin yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin Premecissä käyttöön vuoden 2023 alussa ja Darekon AB:ssä kuluvan vuoden alussa. Darekon AB on parhaillaan muuttamassa Tukholmassa uusiin toimitiloihin, jotka kaksinkertaistavat käytettävissä olevan pinta-alan.

Viime vuonna aloitettua vastuullisuusraportointia kehitetään edelleen ja konserniin on palkattu ESG-manageri tämän vuodesta alussa. Viime vuonna on myös rekrytoitu Business Controller ja hänen johdollaan on kehitetty tehtaiden raportointia ja otettu käyttöön tietokantapohjainen järjestelmä tehtaiden päivittäisen johtamisen tukemiseen ja -raportointiin.

Maltillista orgaanista kasvua

Alkaneelle tilikaudelle ennakoidaan maltillista orgaanista kasvua ja kannattavuuden vakiintumista perinteiselle hyvälle tasolle.

Asiakaskunta on ryhmitelty aikaisempaa selkeämmin neljään toimialaryhmään, jotka ovat Medtech, Cleantech, Aerospace & Defence sekä Advanced Industrials.

Kuluvalle vuodelle on suunniteltu investointeja erityisesti ympäristönäkökohdat ja asiakastarpeet huomioiden.

Darekon kasvaa

Darekonin toimintaa vuonna 2022 leimasivat haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta voimakas kasvu ja edellisenä vuonna tehtyjen yritysostojen integrointi konsernin toimintaan.

Darekon-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 85,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden yritysostot sisältyvät päättyneen tilikauden lukuihin koko tilikauden osalta. Vuoden 2021 vastaavat luvut olivat 52,9 M€ ja 2,9 M€.

Sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin

Kahden viimeisen tilikauden aikana Darekonin vaihto-omaisuutta on kasvatettu merkittävästi, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin elektroniikkakomponenttien vaikeasta saatavuudesta huolimatta. Nyt päättyneen tilikauden liikevaihtoon sisältyy lisäksi spot-markkinoilta ostettuja ja asiakkailta laskutettuja elektroniikan komponentteja 10 miljoonan euron arvosta. Edellisen tilikauden vastaava määrä oli 2 M€.

Päättyneellä tilikaudella Darekon-konsernin kannattavuutta heikensivät elektroniikka-alan toimitusketjun haasteet ja voimakas inflaatio. Vaihto-omaisuuden kasvattaminen ja normaalia heikompi kannattavuus ovat lisänneet käyttöpääoman tarvetta. Sitä on rahoitettu vieraalla pääomalla.

Päättyneen tilikauden tulokseen sisältyvät luottotappiot sekä Savonlinnan tehtaan sulkemisesta syntyneet kulut. Näiden kertaluonteisten kulujen tulosta heikentävä yhteisvaikutus oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Tuotekehitykseen investoitiin konsernitasolla 0,5 miljoonaa euroa.

Kasvu jatkuu ja kannattavuus paranee

Kuluvan vuoden liikevaihdoksi on budjetoitu 92 miljoonaa euroa ja ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys on tavoitellulla uralla. Kuluvalla tilikaudella asiakkaiden lukuun tehtävät spot-markkina ostot ovat vähentyneet ja komponenttien saatavuus on kaikkiaan parantunut. Tämän ansiosta vaihto-omaisuuden määrän nähdään pienenevän kuluvan tilikauden aikana.

Darekon-konsernin toiminnan odotetaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan koronaa edeltävälle tasolle. Päättyneellä tilikaudella henkilöstön määrä oli keskimäärin 453 henkilöä. Alkuvuoden lisääntyneen kysynnän ansiosta henkilökuntaa on rekrytoitu ja sen määrä lähentelee 500 henkilöä.

Darekon Oy continues expanding with the acquisition of Premec Oy.

Darekon Oy jatkaa laajentumistaan Premec Oy:n ostolla

Joulukuun 30. päivänä allekirjoitetulla sopimuksella on Darekon hankkinut ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja Premec Oy:n koko osakekannan. Hankinnan avulla Darekon laajentaa palvelukokonaisuuttaan ja vahvistaa ohutlevyliiketoimintaansa. Premecin toiminta Ylivieskassa jatkuu kaupan jälkeen nykyisellään ja entiset omistajat jatkavat yhtiön palveluksessa.

Premec Oy:n ostaminen on jatkoa Darekonin strategialle vahvistaa toimintaansa elektroniikan ja siihen liittyvien tuotekokonaisuuksien sopimusvalmistajana. Aikaisempia hankintoja viimeisen vuoden ajalta ovat IdeaPaint Oy:n Klaukkalan maalaamon liiketoiminnan hankinta sekä ruotsalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan IHAAB Component Systems AB:n koko osakekannan ostaminen.

Premec Oy on vaativiin mekaniikan osien ja osakokonaisuuksien valmistukseen erikoistunut kannattava ja vakavarainen palveluyritys. Ydinosaamisalueita ovat ohutlevymekaaniset kokonaisuudet, niiden suunnittelu sekä tuotekehitys. Yhtiön liikevaihto syyskuun 2021 lopussa päättyneellä tilikaudella ylitti 15 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa oli yli 100. Yhtiö toimii moderneissa 7 500 m²:n toimitiloissa Ylivieskassa.

Premec tulee osaksi Darekon-konsernia ja sen toimintaa tullaan kehittämään pitkäjänteisesti. Darekonin resurssit ja vakavaraisuus antavat hankitulle toiminnalle entistä paremmat edellytykset kasvaa ja vahvistaa asemaansa kasvavilla asiakasmarkkinoilla.

”Premec sopii täydellisesti Darekonin palvelukokonaisuuteen. Osaava henkilökunta ja hyvä, monipuolinen asiakaskanta luovat erinomaiset edellytykset kehitykselle. Tämä hankinta tukee erinomaisesti pitkän tähtäimen kasvustrategiaamme. Tavoittelemme yli 75 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2022”, toteaa Darekonin toimitusjohtaja Kai Orpo.

”Premec saa Darekonista hyvän kodin. Näimme muiden omistajien kanssa, että liittyminen Darekoniin luo meille parhaat edellytykset kehittyä seuraavalle tasolle. Uskon vahvasti, että hyvä kehityksemme tulee jatkumaan ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja laajemmin”, lisää Premecin toimitusjohtaja Juha Männistö.

Darekon on ostanut ruotsalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan

Syyskuun 6. päivä allekirjoitetulla sopimuksella on Darekon hankkinut Tukholmassa toimivan ruotsalaisen IHAAB Component Systems AB:n koko osakekannan. Yhtiön tytäryritykset SMD Production AB ja Kelab Systems AB kuuluvat kauppaan. Hankinta on osa Darekonin johdonmukaista laajentumis- ja kansainvälistymisstrategiaa.

SMD Production AB ja sen sisaryritys Kelab Systems AB tarjoavat asiakkailleen elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja. Yhtiöt ovat erikoistuneet lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikan valmistamiseen.

Yhtiöiden liikevaihto on noin neljä miljoonaa euroa, sen n. 25 työntekijää toimivat 1 000 m2 tiloissa Tukholmassa. Se sopii täydellisesti Darekonille. Oikea asiakaskanta ja osaava henkilökunta.
Yhtiöiden toiminta jatkuu entisellään ja aikaisempi omistaja ja toimitusjohtaja Peter Strömgren jatkaa toistaiseksi toimitusjohtajana.
Hankitun yhtiön toimintaa ja yhteistyötä Darekonin muiden tehtaiden kanssa tullaan kehittämään pitkäjänteisesti. Toisaalta yhtiön osaava henkilökunta tuo lisää osaamista ja paikallistuntemusta Darekonin organisaatioon. Darekonin suuremmat resurssit ja vakavaraisuus antavat hankitulle yritykselle myös entistä paremmat edellytykset kasvaa ja vahvistaa asemaansa Ruotsin markkinoilla.
”Ruotsin markkinat ovat meille mielenkiintoiset. Hankinnan kautta meidän tietomme Ruotsin markkinoista paranee ja opimme lisää esimerkiksi paikallisesta toimittajakentästä. Uskomme toimialaan ja haluamme mennä eteenpäin. Tämä hankinta tukee erinomaisesti pitkän tähtäimen kasvustrategiaamme.” toteaa Darekonin toimitusjohtaja Kai Orpo.
”Kun Darekon lähestyi vuonna 2018 lähestyi minua näin välittömästi ison mahdollisuuden SMD/KELAB:lle olla jotain isompaa. Darekonin kunnianhimolla ja vahvuuksilla ja SMD/KELAB:n olemassaololla Ruotsin markkinoilla uskon vahvasti, että tästä kehittyy vahva ja menestyvä kokonaisuus Ruotsin elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoille” lisää Peter Strömgren.

Halutessanne lisätietoja voitte olla yhteydessä:

Kai Orpo/ Oy Darekon Ltd
Tel. +358 40 500 05 62
Kai.orpo@darekon.fi

Peter Strömgren/ SMD Production AB
Tel- +46 70 580 29 00
Peter.stromgren@telia.com

Oy Darekon Ltd on lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmistaja. Darekon on perustettu vuonna 1985 ja sen tehtaat sijaitsevat Haapavedellä, Klaukkalassa, Savonlinnassa ja Gdanskissa Puolassa. Yhtiön likevaihto oli 53 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja työntekijämäärä yli 300. www.darekon.com

Darekonin vuosi 2020 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä

Kulunutta koronavuotta leimasivat monet onnistuneesti toteutuneet järjestelyt toiminnan sujuvoittamiseen, tuntuvat investoinnit eri tehtaiden tuotannon kehittämiseen sekä vuoden lopussa toteutunut maalaamon liiketoimintakauppa toimitusketjun vahvistamiseen.

Viime keväänä Darekonilla lisättiin etätyön määrää siinä määrin kuin mahdollista. Kaikki työmatkustaminen vähennettiin minimiin ja henkilökunnan terveys on pystytty turvaamaan. Kaikkien tehtaiden toiminta on jatkunut keskeytymättömänä koko vuoden.

Orgaaninen kasvu jatkui vakaana

Vuoden 2020 liikevaihto oli 53,7 miljoonaa euroa, missä oli lähes kuusi prosenttia kasvua (2019 51,1 M€). Liikevoitto kasvoi hiukan edellisestä vuodesta ja oli 3,5 M€ eli 6,5%. Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 316, missä on yksi henkilö lisäystä vuotta aikaisempaan. Darekon-konsernin omavaraisuusaste oli 54,9%.
Merkittävin viime vuoden investointi oli Haapaveden tehtaalle viime keväänä hankittu uusi ja huippunykyaikainen ladontalinja, joka lähes kaksinkertaisti Haapaveden ladontakapasiteetin. Investointi käsitti lisäksi uuden pastanpainokoneen, 3D AOI-tarkastusaseman sekä selektiivijuotoskoneen.
Investoinnin vauhdittajana oli lääketieteen laitteiden keväällä voimakkaasti kasvanut kysyntä ja investointi pystyttiin toteuttamaan poikkeuksellisen nopealla aikataululla.
Savonlinnan tehtaalle hankittiin uusi lakkauslinja, joka yli kaksinkertaisti piirilevyjen lakkauskapasiteetin ja toi uutta joustavuutta tehtaan toimintaan, jossa valmistetaan paljon tuotteita erityisen vaativiin olosuhteisiin.
Koko Darekon-konsernin toimintaan merkittävästi vaikuttanut investointi oli vuosien suunnittelun jälkeen viime lokakuun alussa käyttöön otettu uusi ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmä. Huolellisesti valmisteltu käyttöönotto sujui ilman merkittäviä ongelmia. Uusi järjestelmä on suuri kehitysaskel, tehostaa ja auttaa kehittämään yrityksen toimintaa kaikilla tasoilla.

Maalaamo laajentaa Klaukkalan toimintaa

Klaukkalan tehtaalla on viime vuosina panostettu automatisoituun koteloiden ja laitekaappien valmistamiseen, investoimalla esimerkiksi tiivisteiden valmistukseen, hitsaamiseen ja hiontaan robottien avulla. Kotelot ja kaapit kuuluvat keskeisesti Darekonin strategiaan tarjota asiakkaille täydellinen kokonaistoimitus piirilevyjen valmistuksesta loppukokoonpanoon ja logistiikkaan.
Joulukuun lopussa Darekon teki sopimuksen Ideapaint Oy:n Klaukkalan maalaamon liiketoiminnan ostamisesta. Liiketoiminta käsittää laitteet, henkilökunnan siirtymisen Darekonin palvelukseen vanhoina työntekijöinä sekä 600 neliömetrin maalaamotilat samassa kiinteistössä, jossa Darekon toimii. Darekon on ollut jo aikaisemmin yksikön merkittävä työllistäjä. Uusi pintakäsittely-yksikkö täydentää ja parantaa Darekonin kilpailukykyä koteloiden ja laitekaappien valmistuksessa.
Pintakäsittely-yksikössä voidaan tehdä niin jauhemaalausta, märkämaalausta kuin maalattavien komponenttien esikäsittelyä raepuhalluksella. Toteutettu kauppa luo uusia mahdollisuuksia Klaukkalan maalaamon toimintojen kehittämiselle ja laajentamiselle yhdessä Darekonin nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa.

Darekon investoi tuotantokoneisiin ja tietoturvaan

Kysynnän voimakas lisääntyminen on ajanut Darekonin nopeisiin toimenpiteisiin kapasiteetin kasvattamiseksi. Haapaveden tehtaalle on investoitu kokonaan uuteen pintaliitoslinjaan. Verkkorikollisuuden ja etätöiden kasvu puolestaan ovat antaneet aiheen päivittää tietoturvakäytänteitä.

Koronatilanne on jatkunut rauhallisena kaikilla Darekonin neljällä tehtaalla. Toiminta on uuden normaalin mukaista ja kukaan ei ole toistaiseksi sairastunut koronavirukseen. Tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti ja kaikessa toiminnassa mennään terveys edellä, se on tärkeintä. Sairastumisiin on varauduttu ja tehty tarkat toimintasuunnitelmat.

Kysynnässä voimakasta kasvua

Tehohoitopaikkojen voimakas lisääminen ja muu sairaanhoidon kasvanut tarve maailmalla on näkynyt Darekonilla tiettyjen tuotteiden kysynnän voimakkaana kasvuna.
– Pandemia on aiheuttanut meillä tiettyjen tuotteiden kysynnän räjähdysmäisen kasvun, sanoo Haapaveden tehtaanjohtaja Antti Järviluoma. – Jos yhden tuotteen vuotuinen tuotantomäärä on ollut esimerkiksi 20 000 kappaletta, pitäisi sama määrä valmistaa nyt kolmessa kuukaudessa. Tämä kertoo asian mittasuhteesta.
Uuden tilanteen edessä ei aikailtu. Päätös uuden tuotantolinjan investoinnista syntyi nopeasti ja uusi linja saatiin tuotantokuntoon toukokuun alussa. Investointi käsittää ladontakoneen ja juotosuunin lisäksi pastanpainokoneen, optisen tarkastusaseman ja selektiivijuotoskoneen. Uusi linja lähes kaksinkertaistaa tehtaan pintaliitostuotannon kapasiteetin.
– Olemme eturintamassa pandemian vastaisessa taistelussa – arvokkaassa ja tärkeässä asemassa, jatkaa Järviluoma. – Henkilöstö ymmärtää tilanteen ja on hyvin sitoutunutta. Uuden linjan hankinta ja pystyttäminen onnistui ennätysmäisen nopeasti. Eri puolilta Eurooppaa tulleiden koneiden normaali toimitusaika on 10–12 viikkoa, mutta nyt saimme laitteet ”ohituskaistalla” muutamassa viikossa.
Uusien laitteiden myötä Haapavedellä on tarvittu myös uutta henkilökuntaa. Nykyistä reilun sadan henkilön vahvuutta on lisätty ja lisätään noin 10–15 henkilöllä. Haapavedelle tehdyn investoinnin kokonaisarvo on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Etätyö vaatii tietoturvan hallintaa

Kannettavien tietokoneiden VPN-käyttö on ollut rutiinia Darekonilla jo entuudestaan, mutta etätyön voimakas lisääntyminen on tuonut uusia käytänteitä. Näitä ovat esimerkiksi kannettavien koneiden levyjen kryptaaminen sekä 2-vaiheinen tunnistautuminen, MFA (Multi-factor authentication).
– Kyberrikolliset ovat ongelma kaiken kokoisissa yrityksissä ja erilaiset tietomurtoyritykset ovat lisääntyneet selvästi viime aikoina, sanoo Darekonin järjestelmäkehityksestä vastaava asiantuntija ja johtaja Pertti Mäkinen. – Jokaisella on vastuu, ettei anneta maaperää rikollisille. Pitää tehdä se mitä on tehtävissä.
– Jos varas vie kannettavan auton takapenkiltä, ei hän saa käsiinsä koneen kryptatun levyn sisältöä. Jos koneen onnistuisi käynnistämään, tulee siitä tieto IT-tukipalveluun, joka voi tyhjentää koneen sisällön. MFA puolestaan estää esimerkiksi sähköpostitilin kaappaamisen, kun kirjautuminen pitää vahvistaa toista kanavaa tulleella koodilla.

Hoidetaan oma leiviskämme

Mäkisen mielestä sähköpostia käytetään edelleen liikaa tärkeiden tietojen lähettämiseen. Verkkorikollisilla on riittävästi keinoja päästä lukemaan sähköposteja kuin avointa postikorttia. Vaikkapa ryhmätyötilojen kautta voidaan tuotehallintaan rakentaa asiakaskohtaiset kanavat, joiden kautta kommunikointi ja tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa helposti ja paljon turvallisemmin.
– Meillä ei ole mahdollisuutta odottaa ja katsoa miten isot toimivat, jatkaa Mäkinen. – Haluamme hoitaa oman leiviskämme, emme levitä vahingollista sisältöä ja turvaamme oman toimintamme. Kysymys on asenteesta ja huolellisuudesta. Kun tulemme kaupungilta, pesemme kätemme. Tiedostamme riskit ja toimimme sen mukaisesti.

Lue uusimmat asiakaslehtemme.

Asiakaslehti 2021
Asiakaslehti 2020
Asiakaslehti 2019
Asiakaslehti 2018
Asiakaslehti 2017
Asiakaslehti 2016