Meistä jokainen vastaa ympäristöstämme

Ympäristön säästäminen on vastuullista toimintaa

Olemme tunnistaneet ja arvioineet kaikissa toimintaprosesseissamme syntyvät ympäristövaikutukset. Niiden pohjalta olemme ympäristöohjelmassamme asettaneet tavoitteet ja päämäärät ympäristötyölle, jonka päätavoitteena on ympäristön kuormituksen vähentäminen. Toimeenpantavat jatkuvan parantamisen toimenpiteet tähtäävät kustannustehokkaasti ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyyn ja poikkeavien tilanteiden menettelytapojen hallintaan etukäteen laaditun ohjeistuksen avulla.

Toiminnassaan sitoudumme noudattamaan ympäristölakeja ja -määräyksiä sekä muita viranomaismääräyksiä. Tuotantoon valitsemme ympäristöä vähemmän kuormittavia kemikaaleja ja materiaaleja ja käytämme hyödyksi tai kierrätämme syntyvän jätemateriaalin.

Yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehitämme tuotannon prosesseja ja tuotteiden valmistettavuutta. Luomalla tuotannon ja tuotekehityksen välille toimivan vuoropuhelun voimme vaikuttaa ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin.

Tuotantoon valitsemme korkealuokkaisia ja nykyaikaisinta tekniikkaa olevia tuotantovälineitä jotka säästävät ympäristöä sekä käyttävät energiaa ja prosessin raaka-aineita kestävästi ja tehokkaasti hyödyksi.

Koulutamme koko henkilöstön toimimaan ympäristön, turvallisuuden ja työturvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. Jokainen työntekijä yrityksessä vastaa omalta osaltaan ympäristötavoitteiden ja -velvoitteiden toteutumisesta sekä toimii määrätietoisesti ympäristön suojelemiseksi.

Yritys seuraa ja arvio säännöllisesti toimintansa laatua ja sen vaikutuksia ympäristöön. Tiedotamme sidosryhmille ja henkilöstölle ympäristöasioistamme ja niiden kehityksestä sisäisen tiedotuksen, asiakaspalavereiden ja yrityksen kotisivujen kautta.

Säästäminen ja kierrätys

Metalli ja elektroniikkaromu

Darekon kierrättää tuotannossa syntyneen raaka-aine-, metalli – ja elektroniikkaromun uusiokäyttöön.

Ongelmajätteet

Tuotannossa syntyvät ongelmajätteet toimitetaan EKOKEM:lle jatkokäsittelyyn.

Tuotannon prosessit ja apuaineet

Tuotantoon valitsemme korkealuokkaisia ja nykyaikaisinta tekniikkaa olevia tuotantovälineitä jotka säästävät ympäristöä sekä käyttävät energiaa ja prosessin raaka-aineita kestävästi ja tehokkaasti hyödyksi.

Tuotantoon valitsemme ympäristöä vähemmän kuormittavia kemikaaleja ja materiaaleja. Käytämme hyödyksi tai kierrätämme syntyvän jätemateriaalin. Tuotannon pesuprosessit ovat suljettuja ja kemikaalivapaita sekä ympäristöä vähän kuormittavia.

Darekon on RINKI OY:n jäsen

RINKI on Suomen Pakkauskierrätys. Darekon huolehtii pakkaustensa tuottajavastuusta EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti.