Loppukokoonpano

Tuotteiden loppukokoonpano on luonnollinen osa Darekonin palvelukokonaisuutta. Sitä tehdään kaikilla tehtailla, mutta laajamuotoisemmin Klaukkalassa.

Asiakkaalle Darekonin suorittama loppukokoonpano merkitsee asiakkaan oman tuotannon yksinkertaistumista tai parhaimmillaan kokonaan ulkoistamista. Darekon voi toimittaa tiettyyn vaiheeseen kootut osakokonaisuudet asiakkaalle täsmällisesti sovittuna päivänä, jolloin asiakkaan on helppo jatkaa omaa osuuttaan tuotteessa saman tien.

Kokonaan ulkoistetussa kokoonpanossa Darekonin rooli voi ulottua tuotteen lopputestaukseen, pakkaamiseen, varastointiin ja loppukäyttäjälle toimittamiseen asti. Lopputuotteiden toimivuutta voidaan testata asiakkaan vaatimusten mukaan monin eri tavoin: sää-, olosuhde-, sähköturvallisuus- ja lopputestaus sekä vanhennus. Kokonaispalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaiseksi.