Laatu on sitoutumista tavoitteisiin

Yrityksen johtamisjärjestelmä koostuu ISO 9001- ja ISO 13485 -laatujärjestelmistä sekä ISO 14001 mukaisesta ympäristöjärjestelmästä. Johtamisjärjestelmä on yrityksen toimintojen ja menettelytapojen yhdistelmä, joiden tehtävänä on ohjata toimintaa siten, että tuloksena syntyvät tuotteet ja palvelukset täyttävät asiakkaiden tarpeet, viranomaismääräykset, kestävän kehityksen ja muut eettiset ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset tarkoituksenmukaisin kustannuksin.

Samalla yrityksen eri sidosryhmien toimintaan kohdistamat vaatimukset on täytettävä. Valitsemme toimittajiksemme yhtiöitä, jotka toimivat eettisesti ja noudattavat kestävän kehityksen periaatteita ja metodeja.

Johtamisjärjestelmän kulmakivinä ovat yhtiön strategia ja arvot: asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Toimintamme perustuu luottamuksellisuuteen, läpinäkyvyyteen ja kustannustehokkaaseen kaikkia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön. Johtamisjärjestelmä pyrkii virheiden ennaltaehkäisyyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä hyväksikäyttämään aiemman kokemuksen. Järjestelmän pitää myös sopeutua nopeasti uusiin tilanteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin. Sen tavoitteena on myös laadun itseohjaus, jolla tarkoitetaan sitä, että yrityksen jokainen työntekijä on vastuussa tekemänsä työn laadusta.

Yrityksen saama palaute toiminnoistaan toimii osaltaan jatkuvan kehittämisen aktivoijana ja kokonaisvaltainen sitoutuminen asiakastyytyväisyyden ylläpitoon ja nostamiseen nähdään pitkän tähtäimen tavoitteena , strategiana, johon henkilöstö sitoutuu.

Yrityksen johtoryhmä on asettanut toiminnalle laatutavoitteita, joiden avulla yritys pyrkii kehittämään omaa kokonaisvaltaista laatuosaamistaan ja tietopääomaa sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttä päämääränään yrityksen kannattavuus ja kasvu. Laatutavoitteiden asettelussa huomioidaan aiemmat tavoitteet ja niiden toteutuminen, jatkuvan parantamisen ja toiminnan kehittämisen ohjaavat ja johtavat parametrit sekä niiden vaikutus tavoitteiden saavuttamisessa.

Sertifioinnit korkealaatuisen toiminnan perustana

Darekon toimii kaikilla tehtaillaan ISO 9001 -laatujärjestelmän standardin mukaisesti ja ympäristöjärjestelmä täyttää ISO 14001 vaatimukset. Lääketieteellisten laitteiden valmistuksessa sovelletaan ISO 13485 -standardia. Lisäksi Gdanskin tehtaalla on paikallinen sotilastekniikan valmistuksen sertifiointi, joka käytännössä vastaa Nato-sertifiointia.

Laadun periaatteet

Darekonin tuotannon laatuvaatimukset perustuvat seuraaviin IPC standardeihin:

  • ANSI /IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies
  • ANSI/J-STD-001B Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies
  • IPC-A-600 Acceptability of Printed Boards
  • IPC-7711A Rework of electronic assemblies
  • IPC-7721A Repair and modification of printed boards and electronic assemblies

Kestävä kehitys ja Compliance

Darekon on sitoutunut toimimaan vastuullisella ja kestävällä tavalla sekä me vaadimme samaa sitoutumista kaikilta kumppaneiltamme. Hyvä liike-etiikka ja lakien ja sääntöjen noudattaminen antavat vahvan perustan toiminnoillemme. Noudatamme Darekonin toimintaohjeita (Darekon Code of Conduct) ja yhtiön muita toimintaperiaatteita.

Darekon Conflict Minerals Policy