Elektroniikan valmistus

Darekon valmistaa elektroniikkatuotteita Haapavedellä, Gdanskissa ja Tukholmassa sijaitsevilla tehtaillaan. Pääpaino on lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuksessa.

Darekon on erikoistunut pienten ja keskisuurten tuotantosarjojen sekä myös prototuotteiden valmistamiseen. Jokaisella tehtaalla valmistetaan useita satoja erilaisia tuotteita vuoden aikana.

Jokaisella tehtaalla on käytössä modernit automaattiset ladontalinjat. Normaalin reflow-juottamisen rinnalla on mahdollista valita myös höyryfaasijuotos, mikäli komponenttien lämpötilaherkkyys tai muut syyt sitä edellyttävät.

Darekonilla tehdään luonnollisesti myös käsinladontaa ja aaltojuotosta.

Monivaiheinen testaaminen varmistaa tuotteiden laadun ja virheettömyyden. Se myös alentaa tuotannon kustannuksia, kun mahdolliset vialliset osat saadaan kiinni mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Darekonilla valvotaan laatua tarkasti tuotannon kaikissa vaiheissa. Sisään tuleville komponenteille tehdään vastaanottotarkastus. Ladonnan ja juottamisen jälkeen tarkastetaan juotosten laatu. Mahdollisen manuaalisen osien lisäämisen ja juottamisen jälkeen tarkastetaan korttien virheettömyys esim. optisesti konenäköä hyödyntäen.

Sähköisesti voidaan tarkastaa joko koottujen korttien toiminnallisuus tai tarkemmin kortin sisällä olevien komponenttien toiminta kyseistä korttia varten suunnitellulla testausohjelmalla.

Kehittyneet laadunvalvontamenetelmät ja -laitteet varmistavat, että tehtaalta lähtee vain virheettömiä tuotteita.