Elektroniktillverkning

Darekon specialiserar sig på produktion av mindre till medelstora produktionsserier och prototyper. Varje fabrik producerar flera hundra olika produkter under ett år.

Alla fabrikerna har moderna produktionslinjer. Inom gruppen kan vi erbjuda normal reflow-lödning, men även möjligheten att välja vapor-phase lödning om komponenternas temperaturkänslighet eller andra skäl kräver det.

Darekon erbjuder naturligtvis också manuell montering och våglödning.

Flerstegstestning säkerställer både produktkvalitet och tillförlitlighet. Det sänker också produktionskostnaderna genom att fånga upp eventuella fel så tidigt som möjligt.

Darekon säkerställer kvaliteten i alla produktionssteg. Inkommande komponenter kontrolleras före acceptans, efter montering och lödning kontrolleras lödningskvaliteten. Efter eventuell manuell montering och lödning kontrolleras kortens kvalitet, t.ex. genom AOI eller paravsyning.

Vi har även möjlighet att genomföra funktionstest på de lödda korten eller, mer exakt, kan funktionen hos komponenterna på kortet kontrolleras elektroniskt med ett testprogram som är anpassade för det kortet

Avancerade kvalitetskontrollmetoder och utrustning säkerställer att endast felfria produkter lämnar tillverkningen.