Tillverkning av kablage

De flesta elektronikprodukter behöver kablar för att ansluta korten och andra komponenter till omvärlden. Darekon tillverkar kablage i automatiserade maskiner för sina egna slutmonteringar eller till kundprojekt.

De flesta av kablagen tillverkas vid fabriken i Gdansk, som har flexible utrustning för den här typen av produktion. En betydande del av de kabelsystemen som tillverkas går till specialfordonen.