Anställning på Darekon

Gemensamt för Darekonians är entusiasmen för att hela tiden utvecklas och viljan att hela tiden anpassa vårt arbetssätt för att öka kundvärdet. Att vara en darekonian kräver en positiv inställning till produktionsarbete med människor i centrum.