Kvalitet innebär att engagemang i våra mål

Företagets verksamhetssystem består av kvalitetsledningssystemen ISO 9001 och ISO 13485 samt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ledningsystemet är en kombination av företagets verksamhet och rutiner – som syftar till att styra verksamheten så att produkter och tjänster helt matchar kundernas behov – statliga föreskrifter och andra intressenters krav, till ett lämpligt pris.

Likaså måste företagets verksamhet riktad till dess olika intressenter uppfylla specifika krav. Som våra leverantörer väljer vi företag som verkar etiskt och följer principer och metoder för hållbar utveckling.

Hörnstenarna i ledningssystemet är företagets strategi och värderingar: kundfocus, lönsamhet och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Vår verksamhet bygger på konfidentialitet, transparens och kostnadseffektivt samarbete till fördel för alla parter.

Leningssystemet syftar till att förebygga fel så tidigt som möjligt samt att ta hänsyn till tidigare erfarenheter. Systemet måste också snabbt anpassa sig till nya situationer och förändrade omständigheter. Det syftar till självkontrollerad kvalitet, vilket innebär att varje medarbetare på företaget ansvarar för kvaliteten i sitt eget arbete.

Feedback som företaget får om sin verksamhet kommer att fungera som en katalysator för fortsatt utveckling. Företagets totala engagemang för att bibehålla och ytterligare öka kundnöjdheten ses som ett långsiktigt mål, en strategi som all personal engagerar sig i.

Bolagets ledningsgrupp har satt upp operativa kvalitetsmål som gör det möjligt för företaget att fortsätta utveckla sitt eget omfattande kvalitetskunnande och kunskapsbas, samt att förbättra kundnöjdheten med målet att nå lönsamhet och tillväxt för företaget. Uppsättning av kvalitetsmål tar hänsyn till tidigare mål och deras uppnående, ständiga förbättringar och affärsutveckling som styr och leder parametrarna tillsammans med deras inverkan på att uppnå framtida mål.

Certifiering är grunden för en högkvalitativ verksamhet

Alla Darekons tillverkningsanläggningar arbetar enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem och miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001 krav. Tillverkning av medicinsk utrustning följer kvalitetsledningssystemet ISO 13485. Dessutom har fabriken i Gdansk tilldelats en lokal militärteknisk tillverkningscertifiering, vilket är praktiskt taget detsamma som Nato-certifiering.

Kvalitetsprinciper

Darekons produktionskvalitetskrav är baserade på följande IPC-standarder:

  • ANSI /IPC-A-610 godtagbarhet för elektroniska sammansättningar
  • ANSI/J-STD-001B-krav för lödda elektriska och elektroniska enheter
  • IPC-A-600 Acceptans av tryckta tavlor
  • IPC-7711A Omarbetning av elektroniska enheter
  • IPC-7721A Reparation och modifiering av tryckta kort och elektroniska enheter

Hållbarhet och efterlevnad

Darekon har åtagit sig att bedriva affärer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och vi förväntar oss samma engagemang från alla våra partners. God affärsetik och efterlevnad av lagar och förordningar ger en stark grund för vår verksamhet. Vi följer principerna som anges i Darekons uppförandekod och andra företagspolicyer.

Darekon Conflict Minerals Policy

Certifiering är grunden för en högkvalitativ verksamhet

Alla Darekons tillverkningsanläggningar arbetar enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem och miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001 krav. Tillverkning av medicinsk utrustning följer kvalitetsledningssystemet ISO 13485. Dessutom har fabriken i Gdansk tilldelats en lokal militärteknisk tillverkningscertifiering, vilket är praktiskt taget detsamma som Nato-certifiering.

Kvalitetsprinciper

Darekons produktionskvalitetskrav är baserade på följande IPC-standarder:

  • ANSI /IPC-A-610 godtagbarhet för elektroniska sammansättningar
  • ANSI/J-STD-001B-krav för lödda elektriska och elektroniska enheter
  • IPC-A-600 Acceptans av tryckta tavlor
  • IPC-7711A Omarbetning av elektroniska enheter
  • IPC-7721A Reparation och modifiering av tryckta kort och elektroniska enheter

Hållbarhet och efterlevnad

Darekon har åtagit sig att bedriva affärer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och vi förväntar oss samma engagemang från alla våra partners. God affärsetik och efterlevnad av lagar och förordningar ger en stark grund för vår verksamhet. Vi följer principerna som anges i Darekons uppförandekod och andra företagspolicyer.