Jakość opiera się na zaangażowaniu w realizację naszych celów

System operacyjny firmy składa się z systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

System operacyjny to połączenie naszych działań i procedur z uwzględnieniem przepisów rządowych i wymagań wszystkich interesariuszy, w taki sposób, aby dostarczane przez nas produkty i usługi w pełni spełniały wymagania klienta, a ich cena była odpowiednia dla obu stron transakcji.

Podobnie działalność firmy nakierowana na różnych interesariuszy musi spełniać określone wymagania. Za naszych dostawców wybieramy firmy działające w sposób etyczny i przestrzegające zasad zrównoważonego rozwoju.

Kamieniem węgielnym systemu zarządzania są strategia i wartości firmy: orientacja na klienta, rentowność i ciągły rozwój. Nasza działalność opiera się na poufności, przejrzystości i efektywnej kosztowo współpracy przynoszącej korzyści wszystkim stronom.

System operacyjny budowany na bazie wieloletniego doświadczenia ma na celu zapobieganie błędom na możliwie wczesnym etapie. System musi również szybko dostosowywać się do nowych sytuacji i zmiennych warunków. Istotną cechą systemu jest samokontrola, co znaczy, że każdy pracownik firmy jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy.

Informacja zwrotna otrzymywana od interesariuszy dotycząca działalności firmy jest katalizatorem ciągłego rozwoju. Nasze pełne zaangażowanie w utrzymanie i dalsze zwiększanie satysfakcji klientów jest postrzegane jako strategiczny cel długoterminowy a do jego realizacji zobowiązani są wszyscy pracownicy firmy.

Kierownictwo firmy wyznacza cele jakościowe i operacyjne, które umożliwiają ciągły rozwój systemu jakości i bazy wiedzy, a także poprawę satysfakcji klienta, co skutkuje utrzymaniem rentowności i wzrostem firmy. Przy wyznaczaniu celów jakościowych uwzględniamy stopień realizacji wcześniejszych celów, ciągłe doskonalenie i długofalowy rozwój przedsiębiorstwa.

Certyfikacja stanowi fundament wysokiej jakości w działalności operacyjnej

Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Darekon działają zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001, a system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania normy ISO 14001. Produkcja sprzętu medycznego jest zgodna z systemem zarządzania jakością ISO 13485. Ponadto zakład produkcyjny w  Gdańsku posiada certyfikowany Wewnętrzny System Kontroli (WSK) w związku z koncesjonowaną produkcją dla sektora militarnego prowadzoną w zgodzie z normami AQAP będącymi standardem jakościowym NATO.

Normy jakościowe

Wymagania dotyczące jakości produkcji obowiązujące w firmie Darekon są oparte na następujących standardach IPC:

  • ANSI /IPC-A-610 Standard jakości montażu układów elektronicznych
  • ANSI /IPC-A-620 Wymagania i kryteria akceptacji dla montażu kabli i wiązek kablowych
  • ANSI/J-STD-001B Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych
  • IPC-A-600 Kryteria dopuszczania płytek drukowanych
  • IPC-7711A Naprawa i modyfikacje układów elektronicznych
  • IPC-7721A Naprawa i modyfikacje płytek drukowanych

Zrównoważony rozwój i zgodność

Darekon zobowiązuje się do prowadzenia biznesu w odpowiedzialny i zrównoważony sposób i oczekujemy takiego samego zaangażowania ze strony wszystkich naszych partnerów. Dobra etyka biznesowa i zgodność z przepisami i regulacjami dają mocne podstawy naszej działalności. Postępujemy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie etycznym Darekon (Darekon Code of Conduct) i innymi politykami przedsiębiorstwa.

Darekon Conflict Minerals Policy