Zarządzanie łańcuchem dostaw

Darekon pozyskuje komponenty i materiały do zdecydowanej większości wytwarzanych produktów. Dzięki sile nabywczej Grupy Darekon zakupy materiałowe realizowane są na konkurencyjnych warunkach, na czym korzystają nasi klienci.

Planowanie

Darekon pozyskuje komponenty i materiały do zdecydowanej większości wytwarzanych produktów. Dzięki sile nabywczej Grupy Darekon zakupy materiałowe realizowane są na konkurencyjnych warunkach, na czym korzystają nasi klienci.

Zakupy komponentów planowane są przez Darekon z niezbędnym wyprzedzeniem, dzięki czemu materiał dociera do magazynu wtedy, gdy jest potrzebny do produkcji. Pielęgnowanie dobrych wieloletnich relacji z dostawcami pozwala nam reagować również na nagłe potrzeby naszych klientów.

Darekon dokłada wszelkich starań, aby klienci w jak największym stopniu mogli korzystać z redukcji kosztów materiałowych dzięki optymalnemu zarządzaniu łańcuchem dostaw

Usługi logistyczne

Darekon poszerzył swoje usługi o zarządzanie logistyczne w imieniu klientów.

Produkty końcowe wykonane w naszych zakładach produkcyjnych są pakowane w sposób zdefiniowany przez klienta, magazynowane i dostarczane do końcowych odbiorców zgodnie z instrukcjami klienta.

Kompletna usługa

Powierzenie firmie Darekon obsługi logistycznej, pozwala klientom skoncentrować się na kluczowych obszarach ich działalności, a w szczególności na rozwoju produktów i marketingu. Natomiast Darekon uzyskuje większą elastyczność w prowadzeniu własnych działań operacyjnych. Korzystają na tym obie strony.

Usługi związane z cyklem życia produktów

Znaczenie usług związanych z cyklem życia produktów wzrosło w ostatnich latach. Jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek współpracujemy z klientami w zakresie projektu wyrobu, aby uwzględniał on specyfikę procesu produkcyjnego. Ułatwia to z jednej strony optymalizację produkcji i zapewnienie wymaganej jakości, a z drugiej strony pozwala na osiągnięcie pozytywnego efektu ekonomicznego. Istotną kwestią jest również utrzymanie trwałości produktu, co wiąże się z monitorowaniem dostępności komponentów oraz śledzenie i raportowanie ewentualnych zmian do klienta.

Darekon oferuje również usługi projektowe dla swoich klientów. Jesteśmy w stanie zapewnić projektowanie płytek PCB, elektromechaniki, mechaniki i testerów. Podejmujemy też współpracę z klientami na etapie projektowania i budowania prototypów z uwzględnieniem specyfiki procesu produkcyjnego oraz dostępnych technologii.