Produkcja elementów metalowych

Produkcja elementów metalowych odbywa się w zakładzie produkcyjnym Darekonu zlokalizowanym w fińskim miasteczku Klaukkala.

Produkcja prowadzona jest w gniazdach działających w elastycznym systemie (FMS) a składających się z automatycznego magazynu oraz nowoczesnych maszyn wykrawających z metalowych arkuszy wymagane elementy zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. Możliwe jest też cięcie laserowe.

Kolejne maszyny umożliwiają wygięcie elementów metalowych do pożądanego kształtu oraz obróbkę końcową. Modelowanie 3D jest wykorzystywane w hamulcach dociskowych w celu zapewnienia szczegółów i umożliwienia przenoszenia i zapisywania wyników pomiarów. W procesie produkcyjnym wykorzystywane jest modelowanie 3D.

Menu