Supply Chain tjänster

Darekon köper in komponenter och material till majoriteten av sina produkter. För kunden innebär det att man slipper en tidskrävande och många gånger komplicerad process. Darekon köper in stora mängder komponenter genom sina kvalitetssäkrade leverantörer, vilket ofta även leder till kostnadsbesparingar.

Prognos och planering

Prognosarbete gör det möjligt för Darekon att säkerställa att material kommer in i god tid före planerad produktion och goda leverantörsrelationer gör det ofta möjligt att också möta akuta behov.

Prissättningen på inköpt material är helt transparent, så kunderna kan se och att dra nytta av Darekons volymrabatter och andra storköparförmåner.

Logistiktjänster

Utöver slutmonteringen av produkter har Darekon också tjänster som inkluderar hela logistikhanteringen för kunders räkning.

Färdiga produkter som kommer från produktionslinjen förpackas enligt kunden önskemål, lagras och levereras till slutanvändare i enlighet med överenskomna serviceavtal. De huvudsakliga logistikfunktionerna är centraliserade till fabriken i Klaukkala.

Helhetslösningar

Darekons helhetslösning ger kunden kunden möjlighet att fokusera på de viktigaste områdena i sin verksamhet, att utnyttja sin kompetens inom produktutveckling och marknadsföring för att bli framgångsrika. För Darekon ger en helhetslösning större möjlighet att optimera sin egen verksamhet. Fördelar för båda parter, en riktig win-win lösning!

Produktlivscykeltjänster (PLM)

Betydelsen av produktlivscykeltjänster har ökat under åren. Till exempel är design för tillverkning (DFM) en viktig tjänst under produktens tidiga livscykel. Genom DFM kan produkten tillverkas effektivare, med högre kvalitet och många gånger till lägre materialkostnad. Tjänsterna kan också innefatta att hantera produktens livscykel genom att till exempel följa upp de ingående komponenternas livscykelstatus och rapportera risker för EOL eller andra framtida leveransproblem.

Darekon erbjuder också konstruktionstjänster till våra kunder. Vi har erfarenhet av att konstruera kretskort (PCB), elektronik, elektromekanik, mekanik och testutrustning. I de flesta fall specificerar kunden den produkten som ska konstrueras. Vi kan även industrialisera och genomföra DFM på prototyper eller föryngra åldrande produkter genom ett nytt utseende.