Darekon är produkttillverkares bästa Partner

Våra tjänster inkluderar tillverkning av elektronik, mekanik och kablage, slutmontering och supply-chain tjänster (materialhantering, logistik och PLM-tjänster). Vi bygger en tjänst som är helt bäst lämpad för varje kund.

Electronics manufacturing in Finland, Sweden and Poland.
Electronics manufacturing in Finland, Sweden and Poland.

Electronics manufacturing

Darekon tillverkar elektronikprodukter vid sina fabriker i Haapavesi, Nyslott, Gdansk och Stockholm. Vårt fokus ligger på tillverkning av medicintekniska produkter och industriell elektronik.

Mekaniikan valmistus.
Mekaniikan valmistus.

Tillverkning av mekaniska delar

Tillverkning av mekaniska delar och relaterade tjänster sker vid Darekons anläggning i Klaukkala och vid Premec Oy:s (www.premec.fi) anläggning i Ylivieska. Plåtarbete, målning, svetsning och montering utgör kärnan i erbjudandet.

Johdinsarjojen valmistus.
Johdinsarjojen valmistus.

Manufacturing cable harnesses

De flesta elektronikprodukter behöver kablar för att ansluta korten och andra komponenter till omgivningen. Darekon tillverkar kablage i automatiserade maskiner för sina egna slutmonteringar eller till kundprojekt.

Final Assembly.

Slutmontering

Slutmonteringen av produkterna är en naturlig del av Darekons erbjudande. Montage sker vid alla våra fabriker, utifrån varje kunds individuella behov. Den mest krävande slutmonteringen sker i Klaukkala.

Supply chain management services.

Supply Chain tjänster

Darekon köper in komponenter och material till majoriteten av sina produkter. För kunden innebär det att man slipper en tidskrävande och många gånger komplicerad process. Darekon köper in stora mängder komponenter genom sina kvalitetssäkrade leverantörer, vilket ofta även leder till kostnadsbesparingar.