Historia

Darekon är ett familjeföretag som grundades 1985. De fyra decennier som företaget funnits täcker nästan hela den finska elektronikindustrins historia. Många företag inom området har kommit och gått men Darekon har anpassat sig, kämpat, gjort rätt vägval och har kontinuerligt växt och utvecklats till att bli ett av de ledande finländska företagen inom branschen.

Darekon on sopeutunut, taistellut, valinnut taitavasti oikeita vaihtoehtoja ja jatkuvasti kasvaen ja kehittyen tullut yhdeksi alansa parhaista suomalaisista yrityksistä.
Darekon perustettiin ja toiminta käynnistettiin vuonna 1985 Haapavedellä.

Darekon startade som ett familjeföretag 1985 och är idag återigen ett familjeföretag. Däremellan har det varit olika turer. Det tidiga 1990-talet var en tid av lärande för företaget. Sovjetunionen var Darekons huvudmarknad och när den kollapsade ändrades strategin och Darekon koncentrerade sig på att utveckla legotillverkning. Samtidigt blev företagets grundare Heikki Orpo svårt sjuk och en lågkonjunktur drabbade hemmamarknaden. Aktieägarbasen breddades också i slutet av 1980-talet. Situationen förändrades dock och ägandet koncentrerades igen inom familjen och den starka utvecklingen och tillväxten av en kontraktstillverkning av elektronik inleddes. Intäkterna från företagets kontraktstillverkningsverksamhet ökade från nästan noll i början av 1990-talet till cirka 20 miljoner euro 2007.

2008 blev en riskkapitalfond från Sentica Partners storägare i företaget. Familjen fortsatte som mindre aktieägare. Arrangemanget gjordes för att få tillgång till större resurser för tillväxt och möjliggöra en potentiell branschkonsolidering. Världsekonomin försvagades dessvärre ungefär samtidigt och industrins utveckling motsvarade inte förväntningarna under de följande åren. Bolagets fortsatte dock stadigt att växa med acceptabel lönsamhet. I april 2015 lämnade riskkapitalfonden företaget och Darekon blev ett familjeföretag igen.

I början av år 2020 uppstod en pandemi kallad COVID-19 och den hade en stark effekt på affärsmiljön, men Darekon klarade sig den här gången bra på grund av stark närvaro inom tillverkning av medicintekniska produkter vars efterfrågan växte kraftigt. I september 2021 gick Darekon in på den svenska EMS-marknaden genom att förvärva lokala EMS-företag (IHAAB Component Systems AB, KELAB Systems AB och SMD Production AB) i Stockholm. I slutet av samma år förvärvade Darekon plåtkontraktstillverkaren Premec Oy i Ylivieska.

1985

Oy Darekon Ltd bildades

1986

Öppnandet av tillverkningsanläggningen i Haapavesi och elektroniktillverkning påbörjades

1990

Ett joint venture-företag etablerades med en polsk partner för tillverkning av elektronik i Gdansk

1995

Den polska partnerns andel av Darekon Sp. z o.o förvärvades

1996

Den första utbyggnaden av Haapavesi-anläggningen slutfördes

1999

Den andra utbyggnaden av Haapavesi-anläggningen slutfördes

2003

Darekon Sp. z o.o flyttar till sin egen 1 500 m2 stora tillverkningsanläggning

2006

Darekon förvärvade ET-Electro Oy vid Savonranta. Verksamheten fortsatte under namnet Darekon-Electro

2008

Företaget Savonranta flyttade till nya 2 500 m2 stora lokaler

2009

Darekon förvärvade av Mecanova plåtverksamheten vid sin anläggning i Klaukkala. Verksamheten fortsätter i 4 500 m2 lokaler i Klaukkala

2013

Darekon förvärvade samtliga aktier i kontraktstillverkaren Apelec Oy och företaget slogs samman med Darekon. Verksamheten var huvudsakligen koncentrerad till anläggningen i Klaukkala

2013

Darekon Sp. z o.o öppnade en andra 2 400 m2 tillverkningsanläggning i Gdansk. Lokal elektroniktillverkning är koncentrerad till den nya anläggningen medan tillverkning av kablage och slutmontering finns kvar i den första anläggningen

2015

Darekon Electro slogs samman med Darekon. Verksamheten fortsätter i Nyslott

2016

Moderniseringen och utbyggnaden av Darekons Haapavesi-anläggning slutfördes. Storleken på anläggningen är nu 4 600 m2

2019

Verksamheten i Nyslott flyttade till nya 2 600 m2 stora anläggningar i Nyslott.

2020

Darekon förvärvade ett måleri i Klaukkala och integrerade den i sin fabrik på samma plats.

2021

Darekon förvärvade samtliga aktier i kontraktstillverkaren IHAAB Component Systems AB inklusive dess dotterbolag SMD Production AB och KELAB Systems AB i Stockholm, Sverige.

Darekon förvärvade samtliga aktier i plåtkontraktstillverkaren Premec Oy i Ylivieska.

2022

KELAB Systems AB och IHAAB Systems AB har slagits samman till SMD Production AB och bolaget har bytt namn till Darekon AB.

Personnel

Turnover