Darekon jatkaa vakaata kehitystään

Darekonin toiminta vuonna 2023 on palannut vakaalle kehityspolulle edellisen vuoden toimintaa leimanneiden häiriötekijöiden jälkeen. Darekon-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 87,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 vastaavat luvut olivat 85,6 M€ ja 1,6 M€.

Elektroniikkakomponenttien toimitusajat ovat palanneet normaaleiksi – ja tämän uskotaan pienentävän yhtiön varastoja. Konsernin liikevoittoprosentti oli viime vuonna 4,8%, omavaraisuusaste 36% ja henkilökunnan määrä 490 henkilöä vuoden 2023 lopussa. Henkilökunnan kasvu 40 henkilöllä tapahtui pääosin Haapaveden tehtaalla.

Hyvä perusta tulevaisuuteen

Darekon-konsernin rakennetta on muokattu viime vuosina ja nykyinen rakenne; kolme elektroniikkatehdasta (Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa) sekä kaksi mekaniikkatehdasta Suomessa antavat hyvän pohjan tulevaisuuteen. Haapaveden tehtaan tuotantotilojen 1 200 m 2 :n laajennus on valmistumassa ja samassa yhteydessä otetaan käyttöön 120 kWp:n aurinkovoimala tehtaan katolla.

Runsaat kaksi vuotta sitten hankittujen Darekon AB:n ja Premec Oy:n integroinnit konsernin toimintaan ovat edenneet hyvin. Konsernin yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin Premecissä käyttöön vuoden 2023 alussa ja Darekon AB:ssä kuluvan vuoden alussa. Darekon AB on parhaillaan muuttamassa Tukholmassa uusiin toimitiloihin, jotka kaksinkertaistavat käytettävissä olevan pinta-alan.

Viime vuonna aloitettua vastuullisuusraportointia kehitetään edelleen ja konserniin on palkattu ESG-manageri tämän vuodesta alussa. Viime vuonna on myös rekrytoitu Business Controller ja hänen johdollaan on kehitetty tehtaiden raportointia ja otettu käyttöön tietokantapohjainen järjestelmä tehtaiden päivittäisen johtamisen tukemiseen ja -raportointiin.

Maltillista orgaanista kasvua

Alkaneelle tilikaudelle ennakoidaan maltillista orgaanista kasvua ja kannattavuuden vakiintumista perinteiselle hyvälle tasolle.

Asiakaskunta on ryhmitelty aikaisempaa selkeämmin neljään toimialaryhmään, jotka ovat Medtech, Cleantech, Aerospace & Defence sekä Advanced Industrials.

Kuluvalle vuodelle on suunniteltu investointeja erityisesti ympäristönäkökohdat ja asiakastarpeet huomioiden.