Darekon kasvaa

Darekonin toimintaa vuonna 2022 leimasivat haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta voimakas kasvu ja edellisenä vuonna tehtyjen yritysostojen integrointi konsernin toimintaan.

Darekon-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 85,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden yritysostot sisältyvät päättyneen tilikauden lukuihin koko tilikauden osalta. Vuoden 2021 vastaavat luvut olivat 52,9 M€ ja 2,9 M€.

Sopeutumista vallitseviin olosuhteisiin

Kahden viimeisen tilikauden aikana Darekonin vaihto-omaisuutta on kasvatettu merkittävästi, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin elektroniikkakomponenttien vaikeasta saatavuudesta huolimatta. Nyt päättyneen tilikauden liikevaihtoon sisältyy lisäksi spot-markkinoilta ostettuja ja asiakkailta laskutettuja elektroniikan komponentteja 10 miljoonan euron arvosta. Edellisen tilikauden vastaava määrä oli 2 M€.

Päättyneellä tilikaudella Darekon-konsernin kannattavuutta heikensivät elektroniikka-alan toimitusketjun haasteet ja voimakas inflaatio. Vaihto-omaisuuden kasvattaminen ja normaalia heikompi kannattavuus ovat lisänneet käyttöpääoman tarvetta. Sitä on rahoitettu vieraalla pääomalla.

Päättyneen tilikauden tulokseen sisältyvät luottotappiot sekä Savonlinnan tehtaan sulkemisesta syntyneet kulut. Näiden kertaluonteisten kulujen tulosta heikentävä yhteisvaikutus oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Tuotekehitykseen investoitiin konsernitasolla 0,5 miljoonaa euroa.

Kasvu jatkuu ja kannattavuus paranee

Kuluvan vuoden liikevaihdoksi on budjetoitu 92 miljoonaa euroa ja ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys on tavoitellulla uralla. Kuluvalla tilikaudella asiakkaiden lukuun tehtävät spot-markkina ostot ovat vähentyneet ja komponenttien saatavuus on kaikkiaan parantunut. Tämän ansiosta vaihto-omaisuuden määrän nähdään pienenevän kuluvan tilikauden aikana.

Darekon-konsernin toiminnan odotetaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan koronaa edeltävälle tasolle. Päättyneellä tilikaudella henkilöstön määrä oli keskimäärin 453 henkilöä. Alkuvuoden lisääntyneen kysynnän ansiosta henkilökuntaa on rekrytoitu ja sen määrä lähentelee 500 henkilöä.