Darekonin vuosi 2020 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä

Kulunutta koronavuotta leimasivat monet onnistuneesti toteutuneet järjestelyt toiminnan sujuvoittamiseen, tuntuvat investoinnit eri tehtaiden tuotannon kehittämiseen sekä vuoden lopussa toteutunut maalaamon liiketoimintakauppa toimitusketjun vahvistamiseen.

Viime keväänä Darekonilla lisättiin etätyön määrää siinä määrin kuin mahdollista. Kaikki työmatkustaminen vähennettiin minimiin ja henkilökunnan terveys on pystytty turvaamaan. Kaikkien tehtaiden toiminta on jatkunut keskeytymättömänä koko vuoden.

Orgaaninen kasvu jatkui vakaana

Vuoden 2020 liikevaihto oli 53,7 miljoonaa euroa, missä oli lähes kuusi prosenttia kasvua (2019 51,1 M€). Liikevoitto kasvoi hiukan edellisestä vuodesta ja oli 3,5 M€ eli 6,5%. Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 316, missä on yksi henkilö lisäystä vuotta aikaisempaan. Darekon-konsernin omavaraisuusaste oli 54,9%.
Merkittävin viime vuoden investointi oli Haapaveden tehtaalle viime keväänä hankittu uusi ja huippunykyaikainen ladontalinja, joka lähes kaksinkertaisti Haapaveden ladontakapasiteetin. Investointi käsitti lisäksi uuden pastanpainokoneen, 3D AOI-tarkastusaseman sekä selektiivijuotoskoneen.
Investoinnin vauhdittajana oli lääketieteen laitteiden keväällä voimakkaasti kasvanut kysyntä ja investointi pystyttiin toteuttamaan poikkeuksellisen nopealla aikataululla.
Savonlinnan tehtaalle hankittiin uusi lakkauslinja, joka yli kaksinkertaisti piirilevyjen lakkauskapasiteetin ja toi uutta joustavuutta tehtaan toimintaan, jossa valmistetaan paljon tuotteita erityisen vaativiin olosuhteisiin.
Koko Darekon-konsernin toimintaan merkittävästi vaikuttanut investointi oli vuosien suunnittelun jälkeen viime lokakuun alussa käyttöön otettu uusi ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmä. Huolellisesti valmisteltu käyttöönotto sujui ilman merkittäviä ongelmia. Uusi järjestelmä on suuri kehitysaskel, tehostaa ja auttaa kehittämään yrityksen toimintaa kaikilla tasoilla.

Maalaamo laajentaa Klaukkalan toimintaa

Klaukkalan tehtaalla on viime vuosina panostettu automatisoituun koteloiden ja laitekaappien valmistamiseen, investoimalla esimerkiksi tiivisteiden valmistukseen, hitsaamiseen ja hiontaan robottien avulla. Kotelot ja kaapit kuuluvat keskeisesti Darekonin strategiaan tarjota asiakkaille täydellinen kokonaistoimitus piirilevyjen valmistuksesta loppukokoonpanoon ja logistiikkaan.
Joulukuun lopussa Darekon teki sopimuksen Ideapaint Oy:n Klaukkalan maalaamon liiketoiminnan ostamisesta. Liiketoiminta käsittää laitteet, henkilökunnan siirtymisen Darekonin palvelukseen vanhoina työntekijöinä sekä 600 neliömetrin maalaamotilat samassa kiinteistössä, jossa Darekon toimii. Darekon on ollut jo aikaisemmin yksikön merkittävä työllistäjä. Uusi pintakäsittely-yksikkö täydentää ja parantaa Darekonin kilpailukykyä koteloiden ja laitekaappien valmistuksessa.
Pintakäsittely-yksikössä voidaan tehdä niin jauhemaalausta, märkämaalausta kuin maalattavien komponenttien esikäsittelyä raepuhalluksella. Toteutettu kauppa luo uusia mahdollisuuksia Klaukkalan maalaamon toimintojen kehittämiselle ja laajentamiselle yhdessä Darekonin nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa.