Darekon nostaa valmiuttaan poikkeavan tilanteen kohtaamisessa

Maailma on sekaisin, mutta elämä jatkuu. Haluamme informoida ja rauhoittaa kaikkia sidosryhmiämme ja kerromme tässä lyhyesti Darekonin kuulumisia julkaisupäivänä.

Uutisointi eri medioissa tuottaa hetkittäin lähes apokalyptisen tunnelman, ja haluammekin korostaa varautumisen merkitystä. Darekon noudattaa tarkasti kaikkia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Tehtaat toimivat normaalisti

Tilanne on kaikkiaan rauhallinen ja käytännössä koko Darekonin henkilökunta on töissä. Etätöitä on lisätty siinä määrin kuin mahdollista.

Rahtiliikenne toimii varsin normaalisti, eikä materiaalipula ole haitannut tuotantoa. Tässä suhteessa mahdollisiin tuleviin ongelmiin on varauduttu jo useiden viikkojen ajan. Joissakin toimituksissa Kiinasta on ollut viiveitä, mutta Darekonin omat puskurivarastot ovat kattaneet useimmat puutteet. Muutamissa tapauksissa on turvauduttu paikallisiin täydennyshankintoihin.

Darekonin materiaaliosasto tekee jatkuvasti paljon töitä varmistaakseen materiaalien saamisen aikataulujen mukaisesti. Samalla on tehty muita toimenpiteitä, kuten ryhdytty kasvattamaan varastomääriä, jotta mahdolliset tulevat häiriöt voidaan minimoida.

Osaava henkilökunta tuo joustoa

”Merkittävä osa komponenteista ja muusta materiaalista tulee meille Kiinasta ja muualta Kauko-Idästä ja sieltä tulee tavaraa koko ajan”, sanoo Darekonin Haapaveden tehtaanjohtaja Antti Järviluoma. ”Ohutlevykappaleita, erikoispinnoituksia, ruiskuvalukappaleita ja muita mekaanisia osia toimittavat suomalaiset yhteistyökumppanit puolestaan näyttävät tekevän parhaansa toimittaakseen tilaukset täsmällisesti.”

”Ammattitaitoinen ja moniosaava henkilökuntamme puolestaan varmistaa mahdollisten tulevien poissaolojen haittojen minimoimisen. Henkilöt pystyvät siirtymään tuotannossa joustavasti tehtävästä toiseen tilanteen mukaan. Työn kierto on meillä aivan tavallista myös normaaliaikojen kiiretilanteiden hallinnassa ja nyt henkilökunnan kanssa on pyritty varautumaan poikkeuksellisiin tilanteisiin.”

Ei vapaata pudotusta näköpiirissä

Darekonin asiakasyritykset pyrkivät toimimaan normaaliin tapaan, eivätkä ole toistaiseksi peruneet tilauksia. Joidenkin yritysten kohdalla vallitseva tilanne on jopa aiheuttanut kysynnän kasvua ja tilausmäärien kasvattamista. Mikäli kumppaneiden tuotantolaitoksia pysähtyy tulevaisuudessa, näkyy tämä luonnollisesti myös Darekonin toiminnassa.

”Materiaaliketjujen hallinta ja tuotannon ennustettavuus on nyt entistäkin vaikeampaa ja samalla tärkeämpää”, sanoo Darekonin myyntijohtaja Petri Kettunen. ”Lyhyellä tähtäimellä tapahtuviin kysynnän muutoksiin vastaaminen on nyt tavallista haastavampaa. Käymme asiakkaidemme kanssa säännöllistä ja luottamuksellista keskustelua mahdollisista muutoksista ja toivomme asiakkailta yhteydenottoja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muutostarpeiden ilmetessä.”

”Darekonin vahva taloudellinen asema on tässä tilanteessa erityisen merkityksellinen toimintaa turvaava tekijä. Säännöllinen kassavirta on oleellinen asia, mutta vahva talous antaa paremmat mahdollisuudet ehkä tarvittavien järjestelyiden toteuttamiseen.”

Paikallisesti on helpompaa toimia

Vallitseva tilanne on uusi ja sillä on vaikutuksia globalisaation kehittymiseen pitkällä tähtäimellä. Darekon on pitänyt toimintansa Itämeren alueella ja puhunut aikaisemminkin monista eduista, joita lyhyet fyysiset ja kulttuurilliset välimatkat tuovat.

”Olemme halunneet tarjota kumppaneillemme stabiilia, helposti hallittavaa ja ennustettavaa toimintaympäristöä”, jatkaa Kettunen. ”Asiakkaan kannattaa katsoa kriittisesti oman toimitusketjunsa toimintaa ja miettiä muitakin asioita kuin tuotteen kappalehintaa vapaasti kaukomailla. Ketjun kyky käsitellä poikkeavia tilanteita on yksi keskeinen tekijä.”

”Jos nämä asiat tai vallitseva tilanne herättävät ajatuksia, olen mielelläni valmis keskustelemaan tarkemmin. Vaikka fyysiset tapaamiset ovat juuri nyt pannassa, voimme tavata virtuaalisesti vaikka heti – esimerkiksi Teams-palaverin kautta. On hyvä toimia pian, jos ajatukset koskevat esimerkiksi ensi vuotta. Ei ole aikaa odotella, että poikkeustilanne menee ohi. Käydään pöytään heti, jos ajatuksia herää.”