Darekon jatkaa kehittymistään ja kannattavaa kasvuaan

Päättynyt vuosi 2019 merkitsi Darekonille yhden merkkipaalun saavuttamista, kun yhtiön liikevaihto ylitti 50 miljoonaa euroa. Kasvu ei kuitenkaan ollut Darekonille itsetarkoitus, vaan seurausta kannattavan liiketoiminnan kehittymisestä ja asiakkaiden luottamuksesta.

Darekon-konsernin liikevaihto vuonna 2018 kasvoi yli 10 prosenttia ja päätyi 47,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna vahva kehitys jatkui vakaana ja lähes yhtä voimakkaana, päätyen runsaan seitsemän prosentin kasvuun ja 51 miljoonaan euroon.

Darekon etenee harkiten

– Suomen elektroniikkateollisuuden ja ennen muuta asiakkaidemme hyvä menestyminen on auttanut meitä etenemään suunnitelmiemme mukaisesti ja kehittämään liiketoimintaamme, sanoo Darekon Oy:n toimitusjohtaja Kai Orpo.

– Liikevaihtomme kehittyi budjettikehyksen mukaisesti, liikevoitto päätyi 2,6 miljoonaan euroon ja yhtiön omavaraisuusaste on hyvällä 48 prosentin tasolla. Henkilökunnan määrä kasvoi kuluneena vuonna 24 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 315 henkilöä.

Hyvä vakavaraisuus antaa Orpon mukaan yhtiölle vahvan selustan kestää suhdanteita sekä investoida suunnitelmien mukaisesti toiminnan kehittämiseen myös jatkossa. Kuluneen vuoden investoinnit olivat pääsääntöisesti jatkuvaan toimintaan liittyviä.

Mainittavia päättyneen vuoden tapahtumia olivat esimerkiksi Savonlinnan yksikön muuttaminen Savonrannan taajamasta entistä parempiin ja logistisesti toimivampiin tiloihin Savonlinnan keskustaan sekä Klaukkalan tehtaan robotisoitujen hitsaus- ja tiivistyslinjojen valmistuminen täyteen tuotantotehoon.

Klaukkala kasvoi voimakkaasti

Klaukkalan tehdas on Darekonin monitoimitalo, ohutlevykonepaja ja elektroniikkalaitteiden loppukokoonpanoa tekevä yksikkö. Lisäksi siellä tehdään monipuolista suunnittelua ja yksikkö toimii konsernin logistisena keskipisteenä. Koteloiden ja kaappien valmistuksessa käytetään robotisoitua hitsauslinjaa ja robotisoitua silikonitiivisteiden pursotustekniikkaa, joihin on investoitu vuosina 2018 ja 2019.

– Viime vuosi oli meille sikäli haasteellinen, että yksikkömme liikevaihto kasvoi reilusti yli 30 prosenttia, sanoo Klaukkalan tehtaanjohtaja Pekka Antikainen. – Viime vuonna myös rekrytoimme Klaukkalaan yli 10 henkilöä ja meillä on edelleen tarve rekrytoida puolenkymmentä henkilöä lisää.

– Robotisoitu hitsaaminen ja tiivisteiden valmistus ovat nyt täydessä iskussa, mutta niissä on edelleen kapasiteettia kasvattaa tuotantomääriä. Ajanmukainen levytyökeskus-järjestelmämme muodostaa perustan ohutlevytuotannollemme ja sitä täydentävät huipputarkka ja monipuolinen laserleikkuri, sekä kattava valikoima erilaisia särmäyspuristimia, prässejä ja muita tuotantokoneita.

Ekologisuus ja ihmiset

Darekon on siirtynyt käyttämään 100-prosenttisesti tuulella tuotettua sähköä. Materiaalien kierrätys on viety mahdollisimman pitkälle ja sitä kehitetään jatkuvasti edelleen. Energiatehokkuus ohjaa investointeja ja kaikkea toimintaa. Digitaalisuuden kehittämiseen panostetaan voimakkaasti.

– Darekonin merkittävin voimavara ovat ihmiset, sanoo Orpo. – Jatkuva oppiminen on jo pitkään ollut yksi tärkeimmistä Darekonin arvoista. Se on syy siihen, että Darekon vuodesta toiseen kehittyy ja pystyy tyydyttämään asiakkaidensa ja muun yhteisönsä tarpeet.